3. juli 2018

Om

Hvem hvad hvor

EDR – Billund og Omegn er en interessegruppe for områdets Radio- og elektronik-interesserede.

Afdelingen blev oprettet i 1951 som en afdeling af EDR og har fortrinsvis medlemmer i Billund, Vejle, Ikast-Brande og Varde kommuner.
Foreningen har
 til formål at samle ligesindede og dyrke den fælles interesse.

Vi har et klubhus på Grenevej 9D i Billund som er foreningens primære samlingsted. Vi har her et par master og nogle antenner. I klubhuset har vi VHF- og HF-station. Grenevej ligger syd for Billund mellem Hejnsvigvej og Koldingvej.

Her mødes vi torsdag  (undtaget når andet er nævnt). Vi starter kl. 19.00. og alle er velkomne.

Se kalenderen for mødedatoer og arrangementer

 

Hvad er en radioamatør?


En radioamatør er en person, der har radio eller radioteknik som hobby (jævnfør ordet amatør), det kan være enten som lytter-amatør med en modtager (skanner) eller som både sender- og modtager-amatør enten på Walkie-talkie-båndet eller som licenceret radioamatør.


En Certificeret radioamatør, (også kaldet kortbølgeamatør) er en person, der har bestået en prøve, og som derfor har lov til (certificat til) at udføre radiotekniske eksperimenter på nogle dertil afsatte radiofrekvenser ved brug af alle former for radiosendere, modtagere og antennetyper.


I Danmark findes en forening af radioamatører, der kaldes EDR (Eksperimenterende Danske Radioamatører).
Blandt de mange eksperimenter, radioamatører udfører, er bl.a. sammenkobling af Internet og radioer. Et af disse eksperimenter er verdensdækkende og kaldes EchoLink.


Verdens første radioamatør var dansker: Einar Dessau (1892-1988), der i starten af 1900-tallet eksperimenterede med egne konstruktioner. Dette på et tidspunkt, hvor Guglielmo Marconi lige havde gennemført sit banebrydende og succesfulde forsøg med transmission af radiosignaler over Atlanten. I dag er der omkring 3.000.000 radioamatører kloden rundt, hvoraf en promille (3.000) findes i Danmark.

Man starter som regel med at erhverve sig den fornødne tekniske viden for at opnå en sendetilladelse hos Energistyrelsen.
Når så man 
er kommet så langt har man lov til via radio at kommunikere med andre radioamatører over kortere eller længere afstande. Ligeledes må man (hvis sendetilladelsens kategori tillader det) selv bygge sit sende- og modtageudstyr.
Nogle interesserer sig mest for at opnå kontakt med så mange lande som muligt med efterfølgende udveksling af “QSL-kort” til bekræftelse af forbindelserne.


Andre interesserer mere for de højere frekvenser og prøver at udforske hvor langt man her kan opnå kontakt.
Nogle bygger deres eget udstyr, medens andre køber det fabriksfremstillet.
Nogle eksperimenterer med hjemmelavede antenner. 


I de senere år har computeren også gjort sit indtog i vores hobby. Den har også her mange anvendelsesmuligheder, både til direkte kommunikation (billeder og tekst) – og til andre formål.  


Endelig kan man også få en masse motion ved at dyrke “rævejagt”. Det fungerer på den måde at man med en såkaldt pejlemodtager skal finde nogle radiosendere som er skjult i landskabet.


Hvis du er blevet interesseret er du meget velkommen til at aflægge os et besøg og få en snak om vores hobby.