9. juni 2024

GDPR

Behandling af persondata.

EDR Billund og Omegn, OZ5DD.
Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger.
Behandling af personoplysninger – opfyldelse af kontrakt.
I forbindelse med dit medlemskab hos foreningen EDR Billund og Omegn, har du direkte eller indirekte givet følgende personoplysninger.
Dit navn.
Din adresse.
Din e-mailadresse.
Dit telefonnummer.
Dit amatørradiokaldesignal.
Personoplysningerne benytter foreningen i forbindelse med det medlemskab, som du har tegnet, da det er nødvendigt for, at foreningen kan opfylde sin del af medlemskabet. Personoplysningerne gemmes så længe du er medlem af foreningen EDR Billund og Omegn og kan slettes på forlangende, når medlemskabet ophører.
Behandling af personoplysninger – samtykke.
Har du tilmeldt dig foreningens mailingliste, benytter foreningen din e-mailadresse og
personoplysninger, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør os opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra foreningen. Din e-mailadresse slettes af foreningens
mailingliste ved udmeldelse af foreningen. Du har givet samtykke til, at bestyrelsen i EDR Billund og omegn, kan oplyse dine personoplysninger på en medlemslisten, som bestyrelsen opdaterer løbende.
Du har givet samtykke til, at dit fornavn og amatørradiokaldesignal offentliggøres i form af en medlemsliste på foreningens hjemmeside www.oz5dd.dk. I forbindelse med din tilmelding til møder i EDR Billund og Omegn accepterer du, at dit fornavn og dit amatørradiokaldesignal offentliggøres indtil mødet har fundet sted. Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte foreningen på e-mailadressen edroz5dd@gmail.com og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve og tilbud.
Datasikkerhed.
Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på
baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i
overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål ikke længere er relevant. Vi anvender tredje parter til behandling af nogle af dine data, og til håndtering af dine køb. Listen over tredje parts partnere, som vi samarbejder med er:
Domæne ved: punktum.dk
Webhotel ved: Internet 123
E-mail ved: Gmail.com
Vi har indgået databehandleraftaler med disse data behandlere, hvilket er vores garanti for, at
overholde gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger. Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning. Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til; edroz5dd@gmail.com. Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om
ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse. Ønsker du ikke længere, at vi skal benytte dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse brugen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse. Ønsker du at trække dit samtykke til benyttelse af din e-mailadresse tilbage, (kan sende dig relevant information), kan det til enhver tid ske ved at sende en e-mail til edroz5dd@gmail.com
Hvis du ønsker at klage over EDR Billund og Omegns behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til. Datatilsynet, på adressen Borgergade 28, 5., 1300 København, telefon 33 19 32 00. e-mail: dt@datatilsynet.dk
Bestyrelsen for EDR Billund og Omegn
Formand: OZ1HPS Lars P. Henneberg J.
Kasserer: OZ1CWM Knud Pedersen
Sekretær: OZ6KH Villy M. Hansen