3. juli 2018

Kalender

Field Day 2022

Tidspunkt; d. lørdag 3 september til søndag d. 4 september.

Har nogen af vores medlemmer interesse i dette arrangement, venligst kontakt bestyrelsen

hurtigst muligt.

Vy 73 de OZ1CWM /  Knud

Torsdag d. 11-08-2022

Efter en god ferie mødes vi igen. Vi starter med almindelig klubaften, hvor vi kan dele vores

oplevelser denne sommer. Bestyrelsen hører gerne forslag til arrangementer sommer og efterår

2022.

Vy 73 de OZ1CWM / Knud

 

Sommerafslutning 2022

Torsdag d. 16-06-2022 kl. 19:00

Grillen tændes kl. 18:30

Klubben serverer kartoffelsalat med  tilbehør.

Alle deltagere medbringer selv kød / pølser til grillen

Drikkevarer kan købes til gode priser

Klubben vil gerne se alle medlemmer med familie, til en hyggelig aften, sammen med gode

venner.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer

Vy 73 de OZ5DD

Torsdag d. 10 februar 2022

Generalforsamling. Kl.  19:00 Grenevej 9D,  7190 Billund

Dagsorden iflg. vedtægter

Punkt 1: Valg af dirigent

Punkt 2: Formanden aflægger bestyrelsens beretning

Punkt 3: Kasseren fremlægger det reviderede regnskab

Punkt 4: Indkommende forslag, (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamling)

Punkt 5: Valg  (på valg Formand; Revisor og Revisor suppleant)

Punkt 6: Eventuelt

Bestyrelsen håber, at vi sammen kan udvikle og forbedre afdelingen til alle medlemmers ønsker, således afdelingen fortsat skabe gode rammer, for vores fælles hobby!

På bestyrelsens vegne

OZ1CWM / Knud

Torsdag d. 3 februar 2022

Almindelig klubaften

 

Torsdag d. 27 januar 2022

Almindelig klubaften

Torsdag d. 13 januar 2022

Almindelig klubaften efter juleferien

 

Torsdag d. 16  december

Sædvanligt indbyder OZ5DD Billund og omegn, til hyggelig juleafslutning kl. 19:00

Bankospil med flotte gevinster. Hver familie / deltager medbringer 1 pakke til en

værdi af ca. Kr. 25,00. Afdelingen byder også ind med gevinster.

Efter bankospil hyggeligt samvær, hvor der serveres Æbleskiver – Gløgg brunekager

og pebernødder mv. Der vil også være kaffe på kanden.

Pris for dette kun, Kr 25,00 pr. person

Drikkevarer kan købes til normale priser

 

Torsdag d. 9 december

almindelig klubaften/bygge aften

Søndag d. 5 december

EDR Billund og omegn arrangerer julemærkemarch med udgang fra Kollemorten, Hærvejscenteret, Hærvejen 218, Give

Der er to ruter 5 km. og 10 km. Al overskuddet går ubeskåret til Julemærkehjemmene. Forhånds tilmelding til –      https://www.julemaerkemarchen.dk/webshop/event/. Her er der med den støtte der gives til julemærkehjemmene mulighed for at hjælpe mistrivedes børn til en ny start på tilværelsen.

Et specielt call vil blive luftet i december måned OZ2JUL. I forbindelse med julemærkemarchen første gang og der efter i resten af december måned. Det er OZ1CWM der er ansvarshavende for call’et.

 

Torsdag d. 2 december

almindelig klubaften/bygge aften

Torsdag d. 25 november

almindelig klubaften/bygge aften

Torsdag d. 18 november

almindelig klubaften/bygge aften

Torsdag d. 11 november

Foredrag

Andet foredrag er den 11. november om bl.a. OZ flora fauna (i det hele taget om portabel operation).

Foredrag omkring portabel aktivering / jagt af Flora Fauna områder som udgangspunkt. Men IOTA, DIA, Lighthouse aktivering kan tilføjes efter ønske.

Foredragsholder er OZ7AEI – Jakob

Vy 73 de Bestyrelsen OZ5DD

 Torsdag d. 4 november

almindelig klubaften/bygge aften.

Onsdag d. 3 november

Regionsmøde i EDR Vejen og omegns afdeling  OZ1VJO Baungårdsvej 2 A, Vejen

Torsdag d. 28-10-2021

Foredrag 

Mød op til et spændende foredrag.

Tema!

WSJT-X / JTDX

Installation og opsætning af WSJT-X og JTDX

De væsentlige forskelle på WSJT-X og JTDX

Forskellen på Fox og Hound

Foredragsholder OZOJ; Jørgen

Mød op til et spændende foredrag

Vy 73 de Bestyrelsen OZ5DD

 

Torsdag d. 7 Oktober

Almindelig klubaften

Har du byggeprojekter, eller konstruktioner som mangler den sidste

hånd eller? Tag det med i klubben, så er der måske muligheder for hjælp

Vy 73 de Bestyrelsen OZ5DD

 

Torsdag d. 16 September

Opsætning af antenner til 80 og 160 M

Vi mangler hjælp til færdiggørelse af antenne-projektet

Torsdag d. 26 august 2021

 

Field day 2021

Kære amatører, skal call OZ5DD være med i field day 2021?? (4..5 september 2021)

Alle som er interesserede, også som opstillere eller i korte perioder

opfordres til, at møde op d. 26 august, eller sende mail til edroz5dd@gmail.com

hvor vi undersøger muligheden for, at deltage i den spændende radio weekend

Vy 73 bestyrelsen OZ5DD

Torsdag d. 12 august 2021

Vi starter efter ferien!

Mød op og kom med forslag til kommende aktiviteter 2021

Kaffe og brød er UB denne aften

Vy 73de OZ1CWM / Knud

 

 

Torsdag d. 10 Juni

ASR og Repeater

Leo, OZ1DKP, kommer og holder  foredrag om ASR og Repeater.

Kom og hør om en spændende gren af vores fantastiske hobby

Vy 73 de OZ1CWM / Knud

Torsdag d. 20 Maj

Almindelig mødeaften

Mød op, med godt humør, og få en hyggelig aften

Vi hører gerne til forslag til aktiviteter her i 2021!!

 

Vy 73 de OZ1CWM / Knud

 

Torsdag d. 13 Maj

Intet møde, Kristi himmelfartsdag

 

 

 

Generalforsamling OZ5DD

Der indkaldes til den udskudte generalforsamling i EDR Billund og omegn (på grund af Korona) torsdag den 6. maj 2021 kl. 19.00 i klubhuset på Grenevej 9D  med følgende dagsorden.

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Kasserens beretning.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg
  6. Næstformand og sekretær. OZ6KH – Villy
  7. OZ1CWM – Knud Kasser
  8. Revisor OZ1JEF – Max  + 1 revisor suppleant
  9. Eventuelt

 

 

Genåbning OZ5DD

Hej alle!

Vi kan nu igen mødes indendørs, max 10 personer, så mød op på torsdag d. 22 april 2021 kl. 19:00

Vi byder velkommen med lidt godt til kaffen.

Vy 73

Bestyrelsen OZ5DD

 

Nyheder

Grundet nye restriktioner, Corona og forsamlings begrænsninger, må vi desværre meddele,

at alle klubaftener er aflyst. Dette indtil nye informationer udsendes. Pas på jer selv og jeres

nærmeste, vi ser frem til denne pandemi er afsluttet.

Vy 73 de OZ5DD

 

 

 

Februar 2021

Generalforsamling udskudt, til restriktioner tillader dette. Nuværende bestyrelse fortsætter

til generalforsamling kan afholdes

 

Januar 2021

Vi mødes, i det nye år, torsdag d. 7 Januar kl. 19:00