3. juli 2018

Kalender

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling, OZ5DD Grenevej 11 7190 Billund. 20-02-2020 Kl. 19:00

Dagsorden ifølge vedtægter. Indkommende forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 13-02-2020

Vy 73 de OZ1CWM

OZ5DD 2020

Alle ønskes et godt nytår.

Første møde i det nye årti, torsdag d. 9 Januar kl. 19:00

Mød op og lad os inspirere til aktiviteter i 2020

Vy 73 de OZ1CWM / Knud