3. juli 2018

Kalender

Torsdag d. 28-10-2021

Foredrag 

Mød op til et spændende foredrag.

Tema!

WSJT-X / JTDX

Installation og opsætning af WSJT-X og JTDX

De væsentlige forskelle på WSJT-X og JTDX

Forskellen på Fox og Hound

Torsdag d. 16 September

Opsætning af antenner til 80 og 160 M

Vi mangler hjælp til færdiggørelse af antenne-projektet

Torsdag d. 26 august 2021

 

Field day 2021

Kære amatører, skal call OZ5DD være med i field day 2021?? (4..5 september 2021)

Alle som er interesserede, også som opstillere eller i korte perioder

opfordres til, at møde op d. 26 august, eller sende mail til edroz5dd@gmail.com

hvor vi undersøger muligheden for, at deltage i den spændende radio weekend

Vy 73 bestyrelsen OZ5DD

Torsdag d. 12 august 2021

Vi starter efter ferien!

Mød op og kom med forslag til kommende aktiviteter 2021

Kaffe og brød er UB denne aften

Vy 73de OZ1CWM / Knud

 

 

Torsdag d. 10 Juni

ASR og Repeater

Leo, OZ1DKP, kommer og holder  foredrag om ASR og Repeater.

Kom og hør om en spændende gren af vores fantastiske hobby

Vy 73 de OZ1CWM / Knud

Torsdag d. 20 Maj

Almindelig mødeaften

Mød op, med godt humør, og få en hyggelig aften

Vi hører gerne til forslag til aktiviteter her i 2021!!

 

Vy 73 de OZ1CWM / Knud

 

Torsdag d. 13 Maj

Intet møde, Kristi himmelfartsdag

 

 

 

Generalforsamling OZ5DD

Der indkaldes til den udskudte generalforsamling i EDR Billund og omegn (på grund af Korona) torsdag den 6. maj 2021 kl. 19.00 i klubhuset på Grenevej 9D  med følgende dagsorden.

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Kasserens beretning.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg
  6. Næstformand og sekretær. OZ6KH – Villy
  7. OZ1CWM – Knud Kasser
  8. Revisor OZ1JEF – Max  + 1 revisor suppleant
  9. Eventuelt

 

 

Genåbning OZ5DD

Hej alle!

Vi kan nu igen mødes indendørs, max 10 personer, så mød op på torsdag d. 22 april 2021 kl. 19:00

Vi byder velkommen med lidt godt til kaffen.

Vy 73

Bestyrelsen OZ5DD

 

Nyheder

Grundet nye restriktioner, Corona og forsamlings begrænsninger, må vi desværre meddele,

at alle klubaftener er aflyst. Dette indtil nye informationer udsendes. Pas på jer selv og jeres

nærmeste, vi ser frem til denne pandemi er afsluttet.

Vy 73 de OZ5DD

 

 

 

Februar 2021

Generalforsamling udskudt, til restriktioner tillader dette. Nuværende bestyrelse fortsætter

til generalforsamling kan afholdes

 

Januar 2021

Vi mødes, i det nye år, torsdag d. 7 Januar kl. 19:00

 

 

 

Juleafslutning OZ5DD

På grund af Coronaen og forsamlings antallet, har vi taget den beslutning at juleafslutningen i år desværre kun bliver for klubbens medlemmer og ikke for andre familie medlemmer. Vi er kede af, at det er nødvendigt med den beslutning, og håber det ser anderledes ud i 2021.

Afslutningen bliver Torsdag den 17. december kl 19.00.

Pris for deltagelse bliver 25 kr. + evt. drikkevarer.

Vi servere en smør selv sildemad og to stykker smørrebrød. Der er også mulighed for at få en ostemad og kaffe.

Tilmelding nødvendigt, til OZ1HPS / Lars

Vi holder juleferie i klubben, og første klub dag i 2021 bliver torsdag den 7. januar

Sommerferie

Vi holder sommerferie lukket, og mødes efterferien d. 13 August 2020 kl. 19:00

Alle ønskes en god ferie

Vy 73 de OZ1CWM

 

 

Torsdag d. 02-07-2020

Sommerafslutning Kl. 19:00

Vi samles til sommerafslutning, regler for de sidste udmeldinger vedrørende Corona efterleves selvfølgeligt, håndsprit og mulighed for vask hænder findes på toilettet. Alle medbringer selv madvarer og tilbehør. Vi tænder op i grillen kl. 18:30, og klubben er vært, kartoffelsalat, 1 øl / vand og efterfølgende kaffe. Hermed håber vi, at kunne samles til en god aften sammen med vores medlemmer og selvfølgelig påhæng.

Møde efter ferien, torsdag d. 13 august kl. 19:00

Vy 73 de OZ1CWM / Knud

 

Torsdag d. 25-06-2020

Intet møde!

 

Torsdag d. 21-05-2020

Kristi himmelfartsdag: Intet møde

 

Maj 2020

Kære medlemmer.

Vi starter, vores klubmøder, d. 07-05-2020 kl. 19:00

Som vanligt i denne tid skal vi passe på hinanden, så vis den nødvendige respekt og hold afstand. Der findes sprit, til hænder og varmt vand og sæbe. Det er vores håb, at vi igen kan mødes på næsten normale forhold, men vis hensyn og respekt til de nye forhold, når vi mødes.

Kontakt bestyrelsen hvis spørgsmål

Vy 73 de OZ1CWM / Knud

 

April 2020

Kære medlemmer.

Vi er stadigt, beklageligvis, ramt af forbuddet til forsamlinger, grundet Coronavirus. Det gode vejr nærmer sig hastigt, og forhåbentlig også begrænsninger til forsamlinger. Vores antenner, samt rotor, kræver service før de igen fungerer korrekt. Dette arbejde, kan med vis planlægning, udføres inden vi igen mødes indenfor. Så er der nogen som vil hjælpe til? Kontakt bestyrelsen for nærmere aftale

Vy 73 de OZ1CWM / Knud

Coronavirus!

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Der er lukket for mødeaftener, indtil videre. Når nyt info er tilgængeligt, vil siden blive opdateret.

Så gør brug af radioen, den er nok ikke inficeret!

Vy 73 de OZ5DD

Coronavirus!

Torsdag d. 12-03-2020 er mødeaften aflyst. Vi afventer hvorledes situationen udvikler sig, og kommer med nyt primo næste uge

Vy 73 de bestyrelsen OZ5DD

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling, OZ5DD Grenevej 11 7190 Billund. 20-02-2020 Kl. 19:00

Dagsorden ifølge vedtægter. Indkommende forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 13-02-2020

Vy 73 de OZ1CWM

OZ5DD 2020

Alle ønskes et godt nytår.

Første møde i det nye årti, torsdag d. 9 Januar kl. 19:00

Mød op og lad os inspirere til aktiviteter i 2020

Vy 73 de OZ1CWM / Knud