3. juli 2018

Kalender

Coronavirus!

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Der er lukket for mødeaftener, indtil videre. Når nyt info er tilgængeligt, vil siden blive opdateret.

Så gør brug af radioen, den er nok ikke inficeret!

Vy 73 de OZ5DD

Coronavirus!

Torsdag d. 12-03-2020 er mødeaften aflyst. Vi afventer hvorledes situationen udvikler sig, og kommer med nyt primo næste uge

Vy 73 de bestyrelsen OZ5DD

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling, OZ5DD Grenevej 11 7190 Billund. 20-02-2020 Kl. 19:00

Dagsorden ifølge vedtægter. Indkommende forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 13-02-2020

Vy 73 de OZ1CWM

OZ5DD 2020

Alle ønskes et godt nytår.

Første møde i det nye årti, torsdag d. 9 Januar kl. 19:00

Mød op og lad os inspirere til aktiviteter i 2020

Vy 73 de OZ1CWM / Knud